Friday, November 27, 2009

FOOD FOR THE SOUL. [CHRISTMAS]FOOD FOR THE SOUL
[CHRISTMAS]
Felt exhibition
An exhibition of functional felt objects – as a collection of traces of traditional meanings in this modern world of globalization.
At first glance it is just a simple game of eight felt makers - Daiva Morozova, Viltė Kazlauskaitė, Ramunė Toleikytė, Inga Samušienė, Donata Dumčiuvienė, Aurelija Masiulionytė, Jurgita Migonienė, and Vaida Petreikienė. Felters, playing with felt surfaces and colours that remind you of a smoke spiced herring or “kūčiukai” – traditional Lithuanian pastry served with poppy seed milk, or cranberry jelly, or hemp salt with boiled potatoes… A subject of Christmas food and variations of common fashion accessories.
However, after getting deeper into every exhibited object and its story that underlie simple lines of felt, you realize the meaning of collating felt and Christmas food by the felt makers of this exhibition.
Christmas food symbolizes respect and consonance, it is food that unites all living family members and guests from the world beyond – souls of our ancestors. Authors of the exhibition refer to a belief that souls of the ancestors hold onto plants, hair and wool…
Drawing their inspiration from ancient traditional meanings of Christmas food, authors complement it with modern touch of this celebration, symbolically connecting wool as a sacred shelter of souls and blessed food for all living and dead, wind, cold, and bees. Authors of the exhibition, using modern felting techniques, invite us to “feast” and rediscover the meanings of this holly period of time even in such (at first glance) common and casual cosmopolitan fashion accessories – felt objects with special purport.

And a little preview of one of my works for this mini exhibition - eco friendly dress, dyed with plants. It is inspired by traditional Lithuanian Christmas Eve food - oat jelly.“Kalėdzienė”

Funkcinių veltinio objektų paroda – senųjų prasmių pėdsakų kolekcija šiuolaikiniame globalėjančiame pasaulyje.
Iš pirmo žvilgsnio tai tik paprastas aštuonių veltinio meistrių - Daivos Morozovos, Viltės Kazlauskaitės, Ramunės Toleikytės, Ingos Samušienės, Donatos Dumčiuvienės, Aurelijos Masiulionytės, Jurgitos Migonienės, Vaidos Petreikienės žaidimas veltinio paviršiais ir spalvomis – čia primenančiais dūmų skonio silkę, čia kūčiukus, aplipusius aguonos grūdeliais, čia spanguolių kisielių ar kanapinę druską su bulvėmis. Kalėdinio stalo tematika bei įvairios kasdienių aksesuarų stiliaus variacijos.
Ir vis dėlto, įsiklausius į kiekvieną parodos objektą ir istorijas, slypinčias už paprastų veltinio kontūrų, galima suvokti, kodėl autorės parodoje gretina vilną ir Kalėdinį maistą.
Kūčių ir Kalėdų stalas, simbolizuojantis pagarbą ir santarvę, – tai vaišės, apjungiančios ne tik gyvuosius šeimos narius, bet ir svečius iš anapus – protėvių vėles. Autorės remiasi tikėjimu, jog protėvių vėlės linkusios prisilaikyti augaluose, plaukuose ir...vilnose...
Semdamosis įkvėpimo iš senųjų šventinio stalo prasmių, autorės įneša šiuolaikinio švenčių prieskonio, simboliškai apjungia vilną– sakralų vėlių prieglobstį ir šventas vaišes gyviesiems ir mirusiems, vėjui, šalčiui ir bitėms. Naudodamos modernias veltinio technikos galimybes, autorės parodos lankytojus kviečia „vaišintis“, iš naujo atrandant šventojo laikotarpio prasmes net ir tokiuose iš pirmo žvilgsnio kasdieniuose kosmopolitiško stliaus atributuose - savaip įprasmintuose veltinio objektuose.

3 comments:

paula said...

gotta love something called oat jelly :) and you gotta love a dress that is eco friendly. hand died, made out of the hands and spirit of a uniquely talented artist.
congrats to you and vaida for being in such an exotic exhibition!

Joei Rhode Island said...

What a wonderful association....Felt with Christmas food....warm, comforting, traditional, nourishing, eye pleasing, life supporting, memory weaver,...Wish I was able to see the exhibit. The dress is stunning....but the shoes.... ah, the shoes....just what I want for Christmas.

Vilte said...

thanks, Paula :) I was looking for a word in English for this oat jelly, but couldn't find :) Do you have a beverage like this that you make from oats or cranberries? When you make it from cranberries - you just add constrach to boiling water to get a soft consistency, like a glue paste for wallpapers :) how do you call it? my dictionaries don't have the right word for it, just the closest to it - jelly :)
And oats make this consistency even without constrach.

Joei, than you :) I think we will make an online version of this exhibition, so everyone can see it. Including recipes of the food :)
And the shoes aren't mine :) These are by Lithuanian felter Inga Samusiene

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...